Info/kontakt privatpersoner

För helt privat kund:


Läkarhuset kan ta emot privatpersoner i begränsad omfattning. För att vi ska ha möjlighet att erbjuda en god vård i dessa ärenden, ber vi dig som är intresserad att ta kontakt genom att fylla i detta formulär.


Första steget är att presentera din fråga, dvs vad du behöver hjälp med. Uppgifterna hanteras under sträng sekretess och enligt GDPR.


Informationen behövs för att vi på Läkarhuset på rimligt sätt ska kunna ta ställning om vi kan hjälpa dig eller om du behöver hänvisas vidare till lämplig vårdenhet. Extra viktigt eftersom du sjäv betalar hela kostnaden.


Om du vill aktualisera ditt ärende, vg lämna följande information i fältet för Meddelande:


1. Vad du söker för

2. Vilka vårdkontakter du haft förut och om du har pågående

3. Vilka mediciner du tar

4. Din telefon och personnummer

5. Vilka förväntningar du har för att kontakta oss


 
 
 
 

Intyg körkort, studier osv:


Du kontaktar Läkarhuset som vanligt på telefon 0650-126 20 sköterska eller mail info@vastertull.se för att boka tid.Aktuella priser t.o.m. 2024-06-30 :


Vårt mål är att till dig som privat patient erbjuda kompetens, service och trygghet.


Denna privatvård står helt utanför Regionens skattefinansierade hälso- och sjukvård. Det innebär att du som patient betalar för besök, provtagning, lab analyser och andra undersökningar som röntgen eller magnetkamera.


Vi har självklart möjlighet att remittera dig vidare efter besök här på Läkarhuset till Regionens vård när du så önskar - t ex hälsocentral eller sjukhusspecialist - utifrån vår bedömning och utredning.LÄKARBESÖK:


Nybesök riktat*:  1.800 kr

Nybesök allmänt:  2.400 kr


Second opinion: 2.400 kr

Journaler och annan dokumentation ska finnas tillgängligt i god tid innan besöket, förslagsvis som utskrivna dokument. Kunden själv ombesärjer detta.


Återbesök riktat*:  1.500 kr

Återbesök allmänt:  1.800 kr


Rådgivning läkare telefon eller mail:  800 kr

Ledinjektion eller motsvarande i samband med besök:  600 kr per st


Ev intyg tillkommer. Övriga åtgärder eller behandlingar:  Se separat prislista


*) riktat läkarbesök innebär huvudsakligen en frågeställning som läkaren hjälper dig med. Allmänt besök innebär något ytterligare medicinskt moment och information, men ändå med en avgränsad omfattning.


LAB prover EKG osv i samband med privat besök:


Provtagning i samband med besök:  200 kr avgift

Analyser som görs på plats (Hb, b-Glu, urinprov, CRP):  200 kr per st

EKG: 600 kr

Hörselmätning:  600 kr

Lungfunktionsmätning:  600 kr, med reversibilitetstest 1.200 kr


Analyser som görs på LAB:  Se separat prislista. OBS hälso- och sjukvård är inte momspliktigt för privatpersoner.